O privire detaliată asupra impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de Persoane Fizice

Posted by

În contextul fiscal actual, proprietarii de clădiri nerezidențiale se confruntă cu diverse modalități de calcul al impozitelor, în funcție de mai mulți factori, inclusiv de vechimea construcției și de modul de achiziție. Conform Codului fiscal, în special articolul 458, impozitarea acestor proprietăți se bazează pe principii bine stabilite, care vizează echitatea și corectitudinea fiscală.

Criterii de Impozitare

Impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice se calculează aplicând o cotă procentuală variabilă între 0,2% și 1,3% asupra unei baze de impozitare care poate fi determinată în mai multe moduri:

  1. Valoarea din raportul de evaluare: Aceasta se referă la valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, valabil pentru ultimii 5 ani anteriori anului fiscal curent. Raportul trebuie depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul respectiv.
  2. Valoarea lucrărilor de construcții noi: În cazul clădirilor construite în ultimii 5 ani, se ia în considerare valoarea finală a lucrărilor de construcție.
  3. Valoarea din actul de transfer: Pentru clădirile achiziționate în ultimii 5 ani, se utilizează valoarea specificată în actul de transfer al dreptului de proprietate.

Cota de impozitare este stabilită de consiliul local, iar pentru Ploiești, de Consiliul General al Municipiului Ploiești.

Impozitarea Clădirilor Agricole

Pentru clădirile nerezidențiale utilizate în scopuri agricole, impozitul se calculează aplicând o cotă de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Situații Speciale

Dacă valoarea clădirii nu poate fi determinată conform criteriilor menționate, se aplică o cotă de impozitare de 2% asupra valorii impozabile, calculată conform articolului 457 din Codul fiscal. Este important de menționat că, în general, impozitul calculat prin aplicarea acestei cote majorate este semnificativ mai mare decât cel rezultat din aplicarea cotelor standard (0,2% – 1,3%).

Concluzie

Proprietarii de clădiri nerezidențiale se pot confrunta cu o sarcină fiscală semnificativă, în funcție de metoda de evaluare aleasă. Pentru a beneficia de un impozit redus, este recomandat să se solicite un raport de evaluare pentru impozitare întocmit de un evaluator autorizat și membru ANEVAR. Această abordare nu numai că asigură conformitatea cu prevederile legale, dar poate și minimiza obligațiile fiscale prin aplicarea unei cote de impozitare mai favorabile.

În acest context, este esențial pentru proprietari să fie bine informați despre opțiunile disponibile și să acționeze în mod proactiv pentru gestionarea eficientă a impozitelor pe proprietate.